Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că agricultorii, crescătorii de animale, acvacultorii, silvicultorii beneficiază de un ajutor de stat care constă în decontarea unui procent de 35% din sumele plătite zilierilor angajați la muncile din ferme.
Cererile pentru acest ajutor se depun până la data de 5 decembrie pentru luna noiembrie la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială pe raza cărora se află exploatație agricolă.

Pentru persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, afectate de întreruperea sau restrângerea activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, se acordă de la bugetul de stat, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, o sumă reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă.

Suma se acordă de către beneficiarul de lucrări, din bugetul propriu, la momentul plăţii contravalorii muncii zilnice. Ulterior, se decontează integral, la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost plătită, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială din județul în care își desfășoară activitatea sau are sediul social.

 

https://iubim-animalele.ro/wp-content/uploads/2020/11/ferma2.jpghttps://iubim-animalele.ro/wp-content/uploads/2020/11/ferma2-150x150.jpgIubim AnimaleleNewsajutor de stat,ferma,zilieriAgenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că agricultorii, crescătorii de animale, acvacultorii, silvicultorii beneficiază de un ajutor de stat care constă în decontarea unui procent de 35% din sumele plătite zilierilor angajați la muncile din ferme. Cererile pentru acest ajutor se depun până la data de 5...
petexpo